Tìm hiểu chương trình "Bài tập bổ trợ Bồi dưỡng-Nâng cao"
- Đối tượng là Học sinh tiểu học.
- Nội dung bám sát và cập nhật theo chương trình học tại trường, cũng như bồi dưỡng các Bài tập nâng cao phân loại học sinh giỏi.
- Học sinh được làm bài tập ngay trên máy tính.
- Khi đã hoàn thành bài tập, ngay lập tức hệ thống sẽ tự kiểm tra kết quả và báo cáo.
- Hệ thống "Đáp án và Hướng dẫn giải bài tập" chính xác và rất dễ hiểu giúp học sinh có thể tự học và hiểu bài, cũng như phụ huynh có thể dựa vào đó để hướng dẫn con làm bài.
- Tập bài tập online của học sinh được lưu ngay trên trang.


Bài tập bồi dưỡng
Chọn gói bài tập theo tháng và trả duy nhất MONTHLY_SCOINS_COST Scoins để sở hữu bộ đề và hướng dẫn giải bài tập hiệu quả.

Hãy xin phép bố mẹ, trước khi sử dụng Scoins nhé!