Đơn vị đo thời gian
Lớp 1
 
4822
10
Đăng bởi: Sóc Nhí
Bé hãy nhập Tiếng Việt có dấu nhé
 
 • Các số đến 10
 • Tia số
 • Các số tròn chục
 • Các số có hai chữ số
 • So sánh
 • Bảng cộng
 • Bảng cửu chương
 • Đơn vị đo chiều dài
 • Lịch
 • Xem đồng hồ
 • Điểm
 • Đường thẳng, đường gấp khúc, đoạn thẳng
 • Hình khối - Phần 1