1. Thể lệ

* Đối tượng
Tất cả học sinh đã có tài khoản trên Sóc Nhí.
* Quy định đối với bài thi
- Trình độ bài thi được ấn định theo đăng ký lớp học của thí sinh.
- Mỗi bài thi có 8 câu hỏi, gồm 6 câu cơ bản và 2 câu nâng cao.
- Thời gian làm bài là 30 phút.
  Hết thời gian, thí sinh chưa nộp bài, hệ thống sẽ tự động gửi bài.
- Kết quả bài thi sẽ được thông báo ngay sau khi nộp bài.

2. Cách thức làm bài thi

* Thí sinh đăng ký trình độ của mình trong phần thông tin cá nhân tài khoản của mỗi người.
Lưu ý: Hãy nhập thông tin chính xác, vì những thông tin này sẽ không được thay đổi trong suốt một năm học!

* Nhấn nút btn4.png  để bắt đầu thi.
* Khi đã làm xong bài và tự tin với kết quả của mình, nhấn nút  btn_nopbai.png
* Kết quả bài thi sẽ hiện ngay tức thì.
* Thí sinh xuất sắc được ghi danh trên bảng vàng.
   Nếu chưa thấy được cập nhật, hãy nhấn phím F5!

 

Chúc các thí sinh luôn học giỏi

và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra!